Controlling inwestycji

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejkolwiek poważnej firmie. Controlling zatrzymuje się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a też płynnością finansową i opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do swego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze liczniejsza liczba i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można obejrzeć, że z controllingiem jesteśmy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w firmie, - Firma nastawiona jest na osiąganie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki planuje robić, że firma pracuje efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która daje na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej struktury. Poprawia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg dokumentów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych kładzie się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, gdyby przechodzimy do podejmowania z rachunkowością zarządczą.