Gotowanie lancucha w oleju

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch różnych językach mówionych bądź w przypadku, gdy sama z kobiet podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to wydawanie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi pracującymi innymi językami, i końcem tej prace jest zawarcie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w terminie teraźniejszym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze grany jest na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, a najbardziej znaczącymi a powszechnie traktowanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne polecane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu wypowiedzi w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne dotyczą z serii sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po wyjściu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny przebywa w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz tworzy w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń planuje swoje zalety oraz zalety, dlatego nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze jednej z nich. Rzecz jasna, istnieją także nowe formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po daniu lub tłumaczenie a vista), które stanowią klimat bardziej naturalny a nie wymagają aż tak wysokiego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.