Oswietlenie awaryjne bydgoszcz

Każdy budynek oraz jego usytuowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z kwietnia 2002 roku, obowiązkowo musi umieć instalację awaryjnego oświetlenia. Światło takie podawane stanowi w obiektach na fakt nagłych braków dostawy energii elektrycznej, pożaru, czy nowych zdarzeń losowych. W relacji od źródeł zasilania oświetlenie to dajemy na: centralnie zasilane i rozproszone.

Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i awaryjnego źródła światła, zapewnia bezpieczeństwo osobom mieszkającym lub opuszczającym pomieszczenia budynku w jakim doszło do utraty normalnego zasilania.

Urządzenia używane do oświetlania dróg ewakuacyjnych i awaryjne powinny spełniać obowiązujące normy, żeby ich zastosowania odnosiło pożądany skutek. Oprawy takich źródeł światła wykonywane są z poliwęglanu i współpracują z akumulatorami. Godzina pracy takiego źródła światła chce od modułu jaki zastał zainstalowany i mieści się w przedziale od 1 do 3 godzin. Innym rozwiązaniem zapewne żyć wykonanie oprawy rastrowej stworzonej z blachy i tworzonej systemem proszkowym. Odbłyśniki powlekane są aluminium, oraz ich paraboliczny kształt zapewnia dobre oświetlenie. W miejscach o wysokiej kubaturze, podwyższonej wilgotności oraz wyższym zapyleniu, takich jak : hale produkcyjne, magazyny, tunele czy warsztaty, używane są oprawy świetlówkowe. Ich zaletą jest szersza stopień szczelności IP.

Koniunktura budownictwa, a dodatkowo nowe techniki sprawiają, że żyją wymagania wiążące się jeszcze do modułów świetlnych. To trwało się powodem coraz szerszego zastosowania takich akcesoriów jak lampy LED.

Oświetlenie awaryjne led, stanowi nie tylko energooszczędne, lecz też bardziej sprawne oraz posiada dłużysz okres gwarancyjny na ich bezproblemowe działanie. Wykonywa ono wszystkie kryterium i pragnienia klientów, którzy pytają o dobre wyposażenie budynku, wspólne z polskimi normami.